Proxecto

Este proxecto, denominado "CHIESECOM Competencias en chino - elemental - como medio para mellorar a competitividade das empresas no marco da Unión Europea”, está financiado pola Unión Europea dentro do marco dos Programas de Aprendizaxe Permanente (PAP) - Actividade Clave 2 - Proxectos Multilaterais.

Este proxecto pretende facer fronte á escasa discapacidade de material adaptado ás necesidades reais do persoal das empresas, así como de estudiantes universitarios ou de formación profesional, no momento no que eles entran en contacto coa lingua china.

Este proxecto comeza cunha investigación sobre as necesidades reais do persoal das empresas cando viaxan a China, así como das escolas que imparten cursos de lingua china. Posteriormente, desenvolverase un curso formativo, basado nas necesidades detectadas na investigación.

O curso incluirá 10 unidades, e estará dispoñible nesta Páxina Web, así como outra información relevante sobre a lingua china e a cultura, información xeral sobre o proxecto e un FORO.